banner
   

MIETEK 4 - výdej nářadí, přístrojů


PRŮMYSLOVÝ VÝDEJNÍ AUTOMAT - SESTAVA SLOUPCOVÝCH SKŘÍNÍ

Automatická skříň pro výdej s řídícím softwarem. Tento systém řeší problémy spojené s výdejem, přejímkou a evidencí hodnotného elektronářadí, nářadí, kontrolních a měřících přístrojů přímo u pracovního stanoviště. Je možné přes něj také vydávat a přijímat objemově větší pracovní a ochranné pomůcky.
Řeší problémy spojené s řízením a výdejem nářadí a bezpečnostních pomůcek přímo ve výrobě. 
Automat Mietek umožňuje mnoho přizpůsobení svých rozměrů a velikosti přihrádek podle konkrétních potřeb zákazníka.

 

Globální řešení těchto potřeb:

 • dozor nad zaměstnanci a vydanými zařízeními a nářadím,

 • bezpečnost a dostupnost všech potřebných prostředků 24 hodiny denně a 7 dní v týdnu,

 • přístup k nářadí a materiálům přímo na pracovišti,

 • výdej zboží jednotlivě nebo v balíčcích,

 • snížení spotřeby,

 • plná kontrola nad výdejem a zpětným příjmem nářadí,

 • analýza a kontrola celého koloběhu (výdej, příjem, zásobování),

 • dálkový přístup ke všem informacím,

 • automatická správa zásobování,

 • automatický dozor nad stavem skladu.
   MIETEK 4 PARAMETRY
 

 • skládá se ze segmentů (tvoří je dva propojené sloupce), které je možné libovolně sestavovat,
 • segmenty jsou dostupné ve dvou velikostech, přizpůsobených konkrétním úkolům,
 • segmenty navržené pro výdej a příjem nářadí (automat na nářadí) jsou o něco delší, tak, aby bylo možné do nich umístit co největší množství standardních zařízení, šíře dvířek   je 457 mm,
 • dostupné jsou dva druhy výšky: 120 mm a 243 mm, podle cílového sortimentu je zde možné zvolit si jejich výšku a množství jednotlivých schránek v celém sloupci,
 • ve verzi určené pro výdej bezpečnostních pomůcek (automat BPOZ) není potřeba používat takovou šíři schránek, jsou proto ve verzi 350 mm, aby se maximálně využil dostupný prostor,
 • je možné si zvolit ze dvou druhů výšky: 120 mm a 243 mm, což umožňuje vytvořit skříň, která bude co nejlépe vyhovovat našim požadavkům,
 • stejně jako u automatu na nářadí, má zákazník možnost zvolit výšku a množství jednotlivých skříněk,
 • v případě potřeby můžeme také vyrobit dvířka s průzory.

 Rozpoznaní uživatele

Uživatel se přihlásí přiblížením bezkontaktní zaměstnanecké karty nebo pomocí individuálního kódu. Získá tím přístup k úkonům a zboží, které jsou pro něj určeny. Osoby, které nemají náležitá oprávnění, nemají přístup k věcem uloženým v zařízení.
 Zvolení úkonu

Uživatel zvolí požadovaný úkon: výdej, vrácení, doplnění… dle svých oprávnění. Dále vybere požadovaný předmět nebo bezpečnostní artikl a jeho velikost, pokud je tento předmět dostupný ve více velikostech a zaměstnanec nemá předvolenou svou velikost. Systém odblokuje příslušná dvířka ke schránce s nářadím nebo pomůckami. Systém umožňuje mj. zobrazit fotografie obsahu, popis, dostupné množství artiklu a jejich velikosti.
 Počítačový systém řízení

Sestava sloupcových skříní Mietek je vybavena počítačem třídy PC, k němuž má přístup pouze správce systému. Může být také vybavena systémem UPS (zdrojem nepřerušovaného napájení). Mietek má instalovaný vlastní software, který se skládá ze třech modulů.
 Rozhraní uživatele

Rozhraní uživatele je přátelské a snadno se používá. Snadná obsluha umožní maximálně zjednodušit a urychlit úkon výdeje. Intuitivní rozhraní zobrazuje čitelné fotografie položek, což urychlí jejich vyhledání. Uživatelé používají průmyslovou dotykovou obrazovku, určenou pro práci ve ztížených podmínkách.
 Rozhraní správce

Nejvíce komplikovaným modulem je rozhraní správce. Umožňuje nastavení přístupu podle uživatele nebo skupiny uživatelů. Rozhraní správce dovoluje měnit údaje týkající se předmětů, zaměstnanců, rozměrů atd. Pomocí rozhraní správce je také možné nastavovat omezení a uvolňování předmětů pro určité skupiny nebo uživatele
 Statistiky a reporty

Modul reportů umožňuje přístup ke všem informacím v systému, jako jsou: historie výdeje, historie příjmu, historie doplňování, historie poškození, doba používání, seznam předmětů s množstvím menším než je nastaveno, seznam objednaných předmětů, přejímka zboží apod. Modul také umožňuje tvorbu vlastních nestandardních reportů.
  
Nahoru
 
Sdílet na: