banner
   

BERTA 5 - výdej a příjem oděvů


AUTOMAT PRO KONTROLU KOLOBĚHU ODĚVŮ

Integrovaný systém pro výdej čistého a odběr použitého prádla. Sestavu nabízíme se softwarem řídícím plný koloběh prádla, který kontroluje vše od výdeje prádla, přes přejímku špinavého prádla, případné opravy, transport, po vrácení prádla zpět do automatu, připraveného k opětovnému výdeji.
Skládá se ze softwaru, výdejového automatu a závislého odběru špinavého prádla.
Pro usnadnění obsluhy je zde umístěn standardní prádelenský vozík na vyvezení špinavého prádla. Odběr špinavého prádla by měl být umístěn hned vedle výdejového automatu, nebo alespoň poblíž něj. V každém zařízení pro odběr je instalována kamera, která registruje okamžik vhození použitého prádla a tím zajistí maximální kontrolu nad celým procesem. Pokud je potřeba, existuje možnost vybavit odběrné místo baktericidní lampou.

 

 • dozor nad každým kusem oblečení, na každé etapě koloběhu,
 • dostupnost všech potřebných prostředků 24 hodiny denně a 7 dní v týdnu,
 • přístup k oblečení na nejvhodnějším místě,
 • převzetí oblečení na kterémkoliv místě,
 • výdej oblečení jednotlivě nebo v balíčcích,
 • snížení spotřeby,
 • analýza a kontrola nad celým koloběhem (výdej, příjem, zásobování),
 • dálkový přístup,
 • automatická správa zásobování,
 • automatický dozor nad stavem skladu.


 BERTA 5 PARAMETRY

 • Berta 5 má 90 schránek, každá s rozměry 16 cm x 26 cm, z nichž se vydává čisté prádlo
 • je možné objednat si verzi se 180 schránkami s rozměry 8 cm x 26 cm 
 • do prostoru na špinavé prádlo se vejde 250 až 300 kusů oblečení, v závislosti na jejich velikosti

 FUNGOVÁNÍ
 


 Rozpoznaní uživatele

Uživatel se přihlásí přiblížením bezkontaktní zaměstnanecké karty nebo pomocí individuálního kódu. Získá tím přístup k úkonům a předmětům, které jsou pro něj určeny. Osoby, které nemají náležitá oprávnění, nemají přístup k věcem uloženým v zařízení.
 Zvolení úkonu

Uživatel zvolí požadovaný úkon: výdej, vrácení, doplnění… dle svých oprávnění. Dále vybere požadovaný předmět nebo bezpečnostní pomůcku a jeho velikost, pokud tento předmět je dostupný ve více velikostech a zaměstnanec nemá předvolenou svou velikost. Systém odblokuje příslušná dvířka ke schránce s požadovaným předmětem v požadovaném množství. Systém umožňuje zobrazit fotografie obsahu, popis, dostupné množství předmětu a jeho velikost. Odevzdání použitého prádla je stejně snadné. Oblečení, které chceme odevzdat, přiložíme ke čtečce tagů. Načtou se informace umístěné v tagu, na displeji se objeví informace o tomto kusu oděvu, otevřou se dvířka a zaměstnanec může vložit dovnitř určitý kus oblečení. Současně se spustí videonahrávka, náhled se objeví také na hlavním displeji. Po vhození prádla se odešle do centrálního systému tato informace a parametr „množství odebraného oblečení“ se na displeji navýší o 1.
 Počítačový systém řízení

V systému Berta 5 jsou výdejní automat i odběrné místo vybavené počítači třídy PC, k nimž má přístup pouze správce systému. Díky tomuto řešení mohou být obě zařízení umístěná na různých místech a dodatečně podporují svou práci. Berta se připojuje na internet pomocí pevné linky, routeru WIFI nebo - pokud není jiná možnost - i mobilním připojením GSM. Díky tomuto řešení máme přístup k nejpřesnějším informacím v reálném čase, z každého místa na světě. Kromě softwaru pro řízení koloběhu prádla má Berta instalovaný vlastní software, který se skládá ze třech modulů.
 Rozhraní uživatele

Rozhraní uživatele je přátelské a snadno se používá. Snadná obsluha umožní maximální zjednodušení a urychlení úkon výdeje. Intuitivní rozhraní zobrazuje čitelné fotografie položek, což urychlí jejich vyhledání. Uživatelé používají průmyslovou dotykovou obrazovku, určenou pro práci ve ztížených podmínkách.
 Rozhraní správce

Nejvíce komplikovaným modulem je rozhraní správce. Umožňuje nastavení přístupu dle uživatele nebo skupiny uživatelů. Rozhraní správce dovoluje měnit údaje týkající se předmětů, zaměstnanců, rozměrů apod. Pomocí rozhraní správce je také možné nastavovat omezení a uvolňování předmětů pro určité skupiny nebo uživatele.
 Statistiky a reporty

Modul reportů umožňuje přístup ke všem informacím v systému, jako jsou: historie výdeje, historie příjmu, historie doplňování, historie poškození, seznam předmětů s množstvím menším než je nastaveno, seznam objednaných předmětů, přejímka zboží atd. Modul také umožňuje tvorbu vlastních nestandardních reportů.
  
Nahoru
 
Sdílet na: